ZBIÓRKA PUBLICZNA

Od 4 sierpnia prowadzimy zbiórkę publiczną na rzecz Świetlicy Terapeutycznej KAPELUSZNIK w Łodzi.

Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr 2014/47/OR.